Minerva Ortezi

Dış yüzeyi polietilen malzeme, iç yüzeyi ise maksimum konfor için havlu kumaştan üretilmiş servikal ve üst torakal bölge stabilizasyonunda kullanılan rijit bir ortezdir. Servikal bölgenin fleksiyon, ekstansiyon, lateral fleksiyon ve rotasyon hareketlerini kısmen sınırlar.

Categories: ,